วัยรุ่นบ้าน ๆ (baby home home)
บ.เบิ้ล สามร้อย
Share

“วัยรุ่นบ้านๆ” เพลงใหม่ล่าสุดจาก บ.เบิ้ล สามร้อย เพลงสบายๆสไตส์ บ.เบิ้ล กับภาษาท้องถิ่นของภาคใต้ มีกลิ่นไอมโนราห์ผสมผสานความเป็นใต้